Home page

      Spółka ,,Granimex’’ prowadzi eksploatacje złoża ,,Graniczna II’’ od roku 1986. Złoże to jest w północno-zachodniej części masywu granitowego Strzegom-Sobótka.

       Granitoidy masywu Strzegom-Sobótka, wieku waryscyjskiego, leżą na bloku przedsudeckim (fig.1). Masyw granitoidowy swoim kształtem zbliżony jest do trójkąta równoramiennego. Wychodnie tych skał ciągną się na przestrzeni około 45 km w kierunku WNW-ESE, a maksymalnie ich szerokość dochodzi do 12 km. Granitoidy ograniczone są od zachodu formacjami zieleńcowymi i meta wulkanitami Gór Kaczawskich. Od wschodu masyw Strzegom-Sobótka (swoją wąską podstawą 10-12km) kontaktuje ze skałami zasadowymi: gabrami, amfiboltami, serpentynitami górskiej grupy Ślęży. Natomiast od południa wzdłuż Sudeckiego Uskoku Brzeżngo kontaktuje z zlepieńcami depresji Świebodzic, a także gnejsami Gór Sowich. Od północnego wschodu graniczy z łupkami krystalicznymi i amfibolitami.

 
 
Fig. 1. Mapa geologiczna Sudetów( bez utworów czwartorzędowych)
 

 Fig. 1. Mapa geologiczna Sudetów (bez utworów czwartorzędowych) wg L.Sawicki, H.Teisseyre 1966r.

     W nawiązaniu do publikacji A. Majerowicza (1977) C.Pina (1989) i J.Puziewicza (1990) w budowie masywu Strzegom-Sobótka biorą udział 4 główne odmiany granitoidów - są to :

1. Granodioryt biotytowy oraz metagranit alaskitowy

   Granodioryt biotytowy wschodniej części masywu to jasnoszara bezkierunkowa średnioziarnista skała              o masywnej bezkierunkowej teksturze.

2. Leukomonzogranit dwumikowy

    Granit dwułyszczykowy centralnej części masywu Strzegom - Sobótka to skała barwy szarej, średnioziarnista o zauważalnej budowie kierunkowej (ułożenie blaszek muskowitu i biotytu). Głównymi składnikami tej skały to: plagioklaz (10-20An), skaleń alkaliczny, kwarc, biotyt i muskowit.

3. Monzogranit biotytowo - hornblendowy zwany granitem strzegomskim

    Granit bitotytowo - hornblendowy występujący w zachodniej części masywu Strzegom - Sobótka to szara, średnio lub gruboziarnista skała o nierównoziarnistej porfirowatej strukturze,ma teksturę bezkierunkową masywną. W obrębie granitu biotytowo-hornblendowego, w okolicach Zimnika i Goczałkowa, występuje tzw. drobnoziarnisty granit z Zimnika. Jego kontakt z granitem biotytowo-hornblendowym jest ostry, intruzywny i gradacyjny. Granit z Zimnika jest bardziej leukokratyczny niż typowy granit biotytowo-hornblendowy (niekiedy w granicie Zimnika nieobecna jest hornblenda a pojawia się muskowit). Występują tu też tonality z Łazan.

4. Granit biotytowy zwany granitem odmiany Granicznej

      Granit ten występuje na niewielkim obszarze w okolicach Jaroszowa i Granicznej, na północny wschód         od wychodni granitu biotytowo-hornblendowego. Stosunki przestrzenne i ilościowe między głównymi składnikami tej skały są bardzo zbliżone do tych, które charakteryzują granit biotytowo-hornblendowy.

      Złoże ,,Graniczna II’’ położone jest 2 km na wschód od Granicznej i 3,5 km na północny-wschód od Strzegomia.

     Warunki komunikacyjne są bardzo korzystne. W odległości 1 km na południe przebiega szosa I klasy Strzegom-Wrocław, z którą złoże ma połączenie drogą polną o utwardzonej nawierzchni. Ponadto w odległości 2 km na zachód biegnie droga asfaltowa Goczałków-Strzegom, z którą złoże ma połączenie drogą polną biegnącą wzdłuż północnej granicy. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Strzegomiu w odległości 4,5 km od złoża, natomiast linia kolejowa przebiega 800 m od zachodniej granicy złoża. 

 
Choose the language:
Home page About us The question Aggregates Granite cobblestone setts Granite slabs Granite blocks The map Contact
profesjonalny hosting www.hb.pl
tworzenie stron internetowych www.hm.pl